Menadzment – proces duboko ukorijenjen u kulturi

15. 10.2020., 16:00 – 17:00

Često se, vjerojatno i pod utjecajem američke literature, misli da postoji jedan, učinkovit menadžment, odnosno način donošenja upravljačkih odluka. Međutim, jedinstveni menadžment ne postoji. Ne postoji čak ni europski menadžment, odnosno način donošenja upravljačkih odluka koji vrijedi za sve države članice EU-a. Razlog su tomu kulturne razlike među državama. Menadžment, kao društveni proces, tako je duboko ukorijenjen u kulturi. Cilj je ovoga predavanja prošetati se po svijetu te uputiti na kulturne razlike pojedinih regija i država te na njihov utjecaj na donošenje upravljačkih odluka. Posebna će se pozornost posvetiti menadžmentu u Europi, SAD-u, Kini, Japanu te islamskim državama. Nastavi čitati “Menadzment – proces duboko ukorijenjen u kulturi”