Matematika u 3D

12. – 17. 10.2020.
Izložba studenata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci.

Bivši studenti Odjela za matematiku Valentino Marković i Rebeka Gašparić završili su projekt financiran sredstvima Studentskoga kulturnog centra Rijeka, u sklopu kojeg su izradili izložbu pod nazivom Matematika u 3D. Pomoću 3D printera izrađeni su razni matematički objekti, poput Mobiusove vrpce i Hilbertove kocke. Uz svaki je objekt dan kratak opis koji pobliže opisuje što taj objekt predstavlja, odnosno koja mu je matematička pozadina. Svrha je ovog projekta približavanje matematike studentima i učenicima.