Predstavljanje projekata

12. – 17. 10.2020.

DV Maza, Viškovo; DV More, Rijeka – PPO Đurđice; DV Opatija – Vrtić Opatija, DV Bakar – Vrtić Škrljevo; DV Zvonimir Cviić će u sljedećim videima pokazati svoje radove.


DV Maza, Viškovo


DV Opatija – Vrtić Opatija


DV More, Rijeka – PPO Đurđice


DV Bakar – Vrtić Škrljevo


DV Rijeka, (CPO Potok)

DV Rijeka, (PPO Zvonimir Cviić)