Virusi i matematika

13. 10.2020., 12.00 – 13.00

Virusi su svuda oko nas: u zraku, vodi i zemlji. Procjenjuje se da svaki dan 800 milijuna virusa padne na svaki kvadratni metar Zemljine površine. Oni nisu sasvim živi, nego moraju na vrijeme naći domaćina, tj. živi organizam od kojega će uzeti materijal za preživljavanje i razmnožavanje.

Ovo će predavanje objasniti što su virusi, kako se šire u ljudskom organizmu i na koji način mogu izazvati epidemiju te kako matematika može objasniti imunitet krda i procijeniti posljedice raznih intervencija (kao npr. nošenje maski i društvenog udaljavanja u slučaju bolesti COVID-19), kao i predvidjeti očekivani učinak cijepljenja.


Ako imate poteškoća s gledanjem videa možete ga također pratiti i na stranicama YouTube-a na linku OVDJE

Prof. dr. sc. Janka Petravić

profesorica je na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Fiziku je diplomirala na Sveučilištu u Zagrebu. Doktorirala je teorijsku fiziku kondenzirane materije na Sveučilištu u New South Walesu u Australiji, gdje je boravila i radila 30 godina. Nakon što se više od deset godina bavila isključivo statističkom termodinamikom neravnotežnih procesa, proširila je svoje interese na modeliranje zaraznih bolesti i zdravstvenu ekonomiju. Nekoliko je godina prije povratka u Hrvatsku surađivala na projektima Svjetske banke za kontrolu infekcije HIV-a i neuhranjenosti majki i djece u zemljama u razvoju. Suautorica je na oko 80 znanstvenih radova te nekoliko stručnih knjiga i poglavlja u knjigama.