Trenutni status bioraznolikosti jadranske i sredozemne ihtiofaune

13. 10.2020., 18.00 – 19.00

Bioraznolikost Sredozemnog mora danas se suočava sa značajnim i strukturalnim promjenama u sastavu flore i faune. Istodobno se takve promjene uočavaju i u Jadranskom moru. Tijekom nekoliko zadnjih desetljeća različiti čimbenici, uključujući klimatske promjene, ljudske djelatnosti i lesepsijske migracije, u znatnoj su mjeri promijenili sastav jadranske ihtiofaune.

Te se promjene prije svega očitavaju u promjeni broja vrsta zabilježenih u popisima jadranskih vrsta, od 407 u 1996. do 440 vrsta u 2010. godini. Od 2010. godine 16 je novih vrsta zabilježeno za Jadransko more, što je uvjetovalo podizanje broja na 456 vrsta u okviru 140 obitelji. Od 14 lesepsijskih migranata koji su zabilježeni za Jadransko more Fistularia commersonii, Lagocephalus sceleratus i Siganus luridus, kao invazivne vrste, pokazuju da su uspješno uspostavile svoje populacije i to prije svega u južnom dijelu Jadranskog mora. Brojni popisi riba u Sredozemnom moru objavljeni u posljednjih 14 godina upućuju na to da se broj zabilježenih vrsta kretao od 648 do 664. Sve do 2016. godine 151 je ne-zavičajna vrsta zabilježena u Sredozemnom moru (34 u posljednjih pet godina, najmanje 36 od 2010. godine). Značajan je porast nalaza lesepsijskih migranata u svakom slučaju povezan s produbljivanjem i proširenjem Sueskog kanala (kao i izgradnjom novog). Određeni je broj vrsta uspješno uspostavio svoje populacije i neke imaju pozitivan, a neke negativan ekonomski učinak, i to prije svega na morsko ribarstvo te bioraznolikost.


Ako imate poteškoća s gledanjem videa ovdje možete ga također pratiti i na stranicama YouTube-a na linku OVDJE

 

Jakov Dulčić

(Split, 1963.) diplomirao je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu 1989. godine. Doktorat bioloških znanosti stekao je 1995. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radi kao znanstveni savjetnik u trajnom izboru na Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu. Voditelj je Laboratorija za ihtiologiju i priobalni ribolov. Redoviti je profesor na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima Sveučilišta u Splitu, Dubrovniku, Zagrebu i Bologni. Glavni je i odgovorni urednik znanstvenog časopisa Acta Adriatica. Do danas je objavio, kao autor ili suautor, više od 300 znanstvenih članaka iz problematike ihtiologije i ribarstvene biologije. Autor je ili suautor pet knjiga (Ihtiofauna Jadranskoga mora, Nove ribe Jadranskog i Sredozemnog mora, Povijest prirodoznanstvenih istraživanja Jadranskoga mora, Ribe Neretve, Alohtone vrste istočne obale južnoga Jadrana) te šest poglavlja u knjizi. Voditelj je niza znanstvenih i stručnih projekata. Među članstvom je brojnih znanstvenih i stručnih društava, a navode se najvažnija: član i tajnik Znanstvenog vijeća za prirodoznanstvena istraživanja Jadrana (HAZU), član Znanstvenog vijeća za pomorstvo (Sekcija za morsku tehnologiju) (HAZU), član „CIESM team of experts on the Exotic Fish Species in the Mediterranean working group“ sa središtem u Monaku, član Europskoga ihtiološkog društva te član Francuskoga ihtiološkog društva. Dobitnik je više nagrada: Nagrade Grada Splita za 2010. godinu, u kategoriji Osobne nagrade, za znanstvene radove i projekte na području ihtiologije i ribarstvene biologije; Nagrade HAZU-a za 2012. u području prirodnih znanosti i matematike, za znanstvena otkrića alohtonih vrsta riba i rakova u Jadranskome moru i analize njihova potencijalnog utjecaja na autohtone populacije i na cjelokupni ekosustav Jadranskoga mora te Državne nagrade za znanost za 2013. (godišnja nagrada) za područje prirodnih znanosti.

Uz sve aktivnosti Prirodoslovnog muzeja sljedeća napomena:

  • E-novosti Educiraj se i zabavi uz #pmr odašilju se petkom. Na listu kontakata Prirodoslovnog muzeja Rijeka upisujete se slanjem imena i prezimena na adresu marketing@prirodoslovni.com.
  • Videosadržaji objavljuju se na YouTube kanalu Muzeja Prirodoslovni muzej Rijeka.
  • Svi digitalni sadržaji objavljuju se na Facebookovoj stranici Muzeja @Prirodoslovni.muzej.Rijeka.