Razdiobe vjerojatnosti u modeliranju pojava

14. 10.2020., 11.00 – 12.00

Vjerojatnost i statistika bave se podacima koji se dobiju kontroliranim eksperimentima ili opažanjima u prirodi. Danas su vjerojatnost i statistika široko raširene, i u raznim znanstvenim istraživanjima i u praksi, s obzirom na to da nam one omogućuju predviđanje budućih podataka na temelju postojećih. Primjerice, u projektnom se menadžmentu pri planiranju duljine trajanja projekta ili pri planiranju troškova projekta često dobivaju procjene o očekivanom trajanju projekta, njegovu minimalnom, odnosno maksimalnom trajanju, o očekivanom trošku ili o nekim drugim varijablama. Dobivene se procjene mogu iskoristiti za konstrukciju stohastičkih modela, iz kojih onda možemo, primjerice, identificirati rizike vezane uz trajanje i troškove projekta. Promatrani se stohastički modeli temelje na teorijskim razdiobama slučajnih varijabli. Na ovom ćemo predavanju opisati nekoliko razdiobi slučajnih varijabli i pokazati njihovu primjenu u modeliranju raznih pojava.

Predavač: Loredana Simčić

Ako imate poteškoća s gledanjem videa možete ga također pratiti i na stranicama YouTube-a na linku OVDJE