(Ne)kulture (inter)disciplinarnosti

14. 10.2020., 18.00 – 19.00

McKenzie Wark u uvodniku u zbornik radova Sensoria (2020) govori o metaforičkom slonu kao ukupnom znanju koje različite znanosti pokušavaju dohvatiti. Pa tako svatko iz svog pogleda, izbora metoda i pitanja uspijeva opisati, na sebi svojstven način, neki dio slona.

Ukupna znanja dobivena kroz ovaj pristup, naravno, ne čine slona, ni približno, više neku neadekvatnu slagalicu koja sliči dijelovima slona. Na koji ćete način, međutim, uopće pristupiti razmatranju slona neupitno ovisi o načinu na koji definirate što je slon i što se o njemu može znati, dakle o ontološkim i epistemološkim pretpostavkama slona. Upravo iz tog razloga različiti pristupi daju različite uvide i odgovore, ali postavljajući primarno potpuno drugačija pitanja o istraživačkim problemima. No ovaj problem seže i puno dalje. Kako navode Breuer i Roth (2003), svaki komadić znanja koliko god bio pročišćen u procesu izvještavanja široj publici, nosi sa sobom tragove svog ‘epistemičkog subjekta’, odnosno istraživača ili osobe spoznavatelja. Ta je percepcija na mnogostruke načine ograničena osobom spoznavatelja, položajem te osobe u višestrukosti prostora. Njezin specifičan položaj u disciplini, no i društvu i u organizaciji života, te utjecaj brojnih socio demografskih, ali i bioloških činitelja, utječe na poziciju koju osoba zauzima pri postavljanju pitanja, a potom i pri samom opažanju. Ovo, dakako, vrlo loše sjeda u kult potpune čiste objektivnosti, koji je u znanostima vrlo popularan. No još lošije sjeda u pokušaje interdisciplinarnog gledanja na istraživačke probleme. Ako pretpostavke o tome što je slon i na koji način istražujemo slona vidimo kao dio kulture discipline, i ograničenja epistemičkog subjekta kao izviruće iz kulture istraživača, kako se te kulture pomiruju ili usuglašuju u idealu interdisciplinarnosti? Ovo predavanje bavit će se znanstvenim disciplinama, njihovim kulturama i (ne)mogućnostima interdisciplinarnosti.


Ako imate poteškoća s gledanjem videa možete ga također pratiti i na stranicama YouTube-a na linku OVDJE

Marija Brajdić Vuković

viša je znanstvena suradnica na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, u Centru za istraživanje društvenih nejednakosti i održivosti. Sociologinja je znanosti i tehnologije i u svome se radu bavi funkcioniranjem znanstvenog sustava i ulogom znanosti i tehnologije u društvu.