Uloga i uticaj moderne biologije -matične ćelije, genetički inžinjering, reprogramiranje- na današnjicu, primer AUTIZMA

16. 10.2020., 18.00 – 19.00

Autizam je poremećaj u razvoju nervnog sistema. Osnovne karakteristike autizma su poteškoće u govoru, komunikaciji, socijalnom funkcionisanju i interakciji sa drugim ljudima, kao i ograničeno interesovanje i repetitivno ponašanje. Simptomi i znaci poremećaja mogu biti ispoljeni u različitom stepenu i obliku kod različitih ljudi. Takodje i uzroci autizma mogu biti veoma različiti, uključujući mutacije u različitim genima i uticaj spoljašnje sredine. Upravo zbog izuzetne heterogenosti simptoma i uzroka, kada govorimo o autizmu, govorimo o spektru autističnih oboljenja, a ne o jednom oboljenju.

Velika raznolikost uzroka, kao i razlike u manifestaciji simptoma, pretstavljali su godinama veliki problem u proučavanju autizma, pogotovo zbog nemogućnosti uzimanja adekvatnih uzoraka od pacijenata (nervne ćelije, mozak). Otkriće matičnih ćelija, i njihova mogućnost reporogramiranja u nervne ćelije i model mozga je u potpunosti revolucionirala oblast proučavanja obolenja razvoja nervnog sistema, uključujući i autizam. U ovom predavanju predstaviću pregled poznatih uzroka autizma i kako je moderna biologija – modelovanje bolesti na bazi matičnih ćelija i genetički inžinjering – promenila našu percepciju o autizmu i perspektivu o mogućnostima lečenja ovog poremećaja u, nadamo se, bliskoj budućnosti.


Ako imate poteškoća s gledanjem videa možete ga također pratiti i na stranicama YouTube-a na linku OVDJE

Marija Mihailović

Marija je završila molekularnu biologiju i fiziologiju na Biološkom fakultetu u Beogradu, gde je diplomirala u laboratoriji Prof. Ljubiše Topisirovića. Ubrzo potom, Marija se preselila u Milano gde je završila doktorat iz eksperimentalne biomedicine, oblast neurobiologija na temu Alchajmerova bolest u bolnici San Rafaele. U toku doktorskih studija, gostovala je godinu dana na Evropskom institutu za molekularnu bilogiju u Heidelberg-u, u Nemačkoj, u laboratoriji Prof. Matthiasa Hentzea. Nakon toga je radila tri godine u Barceloni u laboratoriji Dr Fatime Gebauer u Centru za gensku regulaciju, da bi se 2009. vratila u Milano gde i danas radi u Evropskom institutu za onkologiju u timu za Visoko definisano modelovanje oboljenja sa fokusom na matične ćelije, organoide i epigenetiku pod rukovodstvom Prof. Giuseppea Testa.