Napomene

Upute za prisustvovanje online događajima nalaze se u opisu samih događaja!

Snimke svih online aktivnosti označenih sa + ostat će dostupne i nakon završetka same aktivnosti.

Nošenje maske obavezno je u svim zatvorenim prostorijama.

Festival industrijske baštine:

sudjelovanje u aktivnostima uz prijavu na tea@subjekt.eu ili tamara@subjekt.eu.

Math Escape:

room escape namijenjen je četveročlanim ekipama uz prijavu na vmikulic@math.uniri.hr.

Osnovna škola Eugen Kumičić:

predavanje je zatvorenog tipa.

Osnovna škola Nikola Tesla Rijeka:

radionica je zatvorenog tipa.

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskoga primorja Rijeka:

sudjelovanje je moguće uz prethodnu prijavu na cudotvornica@ppmhp.hr ili broj telefona 051/213-578.

Sveučilište u Rijeci (Palača Moise):

sudjelovanje na predavanju i radionici uz prijavu na vmikulic@math.uniri.hr.

Tetragon:

natjecanje je zatvorenog tipa.