Znanstveno-popularna predavanja
Voditelj:

prof. dr. rer. nat. Mato Knez, CIC nanoGUNE, San Sebastian, Španjolska

U posljednjih se desetak godina tehnološki razvoj znatno ubrzao. Elektronički se uređaji smanjuju i integriraju s ciljem omogućavanja provođenja višestrukih operacija jednim uređajem. Takve integracije zahtjevaju primjenu višefunkcionalnih materijala čije se napredne performanse postižu spajanjem različitih komponenti sa specifičnim svojstvima. Tako se sinergijom polimera i metala mogu pripremiti hibridni materijali, koji istovremeno mogu imati pojačanu elastičnost i električnu vodljivost, svojstva koja se ne mogu postići primjenom samo jedne komponente.

Ovo će predavanje dati kratak uvid u znanstvenu stranu razvoja hibridnih materijala i pokazati tehnološke mogućnosti i perspektive za primjenu takvih materijala u budućnosti.

Životopis:

Mato Knez diplomirao je kemiju na sveučilištu u Ulmu (SR Njemačka) te doktorirao prirodne znanosti (dr. rer. nat.) na Institutu za istraživanja čvrstog stanja Max Planck (MPI-FKF) u Stuttgartu. Nakon poslijedoktorske faze primio je nagradu njemačkog ministarstva za obrazovanje i istraživanje „Nanofutur“, na temelju koje je osnovao svoju istraživačku grupu na Institutu za mikrostrukturnu fiziku Max Planck u Halleu (Saaleu). Trenutno drži istraživačku profesuru Ikerbasque Baskijske zaklade za znanost, vodi istraživačku grupu na nanotehnološkom institutu CIC nanoGUNE u San Sebastianu (Španjolska), te predaje na tehničkom sveučilistu pokrajine Navarre (TECNUN). Bavi se nanotehnologijom i razvijanjem funkcionalnih materijala za aplikacije, kao što su baterije, tekstil, katalizatori, antimikrobne površine i slično. Svjetski je stručnjak u tehnologiji funkcionaliziranja materijala atomski tankim slojevima, tzv. Atomic Layer Deposition (ALD).

Prof. Knez razvio je tzv. Vapor Phase Infiltration, metodu za spajanje anorganskih i organiskih materijala u hibridne materijale, koji se smatraju budućnost funkcionalnih materijala jer spajaju svijet polimera i keramike čime ujedinjuju svojstva obiju vrsta materijala.

Dobitnik je više prestižnih nagrada, poput Gaede Prize i nagrade Marie Sklodowska-Curie.

Oznake:, ,