Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Studentska ulica 2, Rijeka (potrebna najava dolaska na kontakt e-mail) Karta
Voditelji:

Antonio Škrobonja i Sanjin Valčić

Svrha radionice je demonstracija izrade pratećih „pametnih“ modela auta koji su opremljeni s niskobudžetnom otvorenom računalnom platformom naziva Arduino te različitim senzorima. Navedena Arduino platforma omogućava spajanje računala s fizičkim svijetom tj. stvaranje interneta stvari (engl. Internet of Things) pomoću ugrađenog mikrokontrolera i mogućnosti povezivanja s ostalom perifernom opremom. Prema definiciji, internet stvari ili IoT je sustav međusobno povezanih računalnih, mehaničkih i digitalnih uređaja koji pružaju mogućnost prijenosa podataka putem infrastrukturne mreže, bez potrebe za ljudskom interakcijom. Cilj radionice je izraditi Arduino daljinski upravljač i tri modela Arduino auta, koji se međusobno prate tvoreći konvoj.

Životopis:

Antonio Škrobonja je na Pomorskom fakultetu u Rijeci stekao zvanje prvostupnika elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu te, 2011. godine, zvanje magistra inženjera. Nakon završenog diplomskog studija zapošljava se su svojstvu servisera brodske navigacijske i komunikacijske opreme te kasnije kao ispitni inženjer u brodogradilištu gdje je bio zadužen za ispitivanje i puštanje u rad sustava automatskog upravljanja brodskim pogonom i sustava dinamičkog pozicioniranja. Od 2019. godine zaposlen na Pomorskom fakultetu u Rijeci kao asistent na Zavodu za elektrotehniku, automatiku i informatiku, a iste godine upisuje poslijediplomski doktorski studij “Pomorstvo”.

Sanjin Valčić je docent na Pomorskom fakultetu u Rijeci. Doktorirao je 2016. godine na temu modela pomorskog VHF komunikacijskog sustava za prijenos podataka temeljen na OFDM modulaciji. Predaje na kolegijima: Pomorske komunikacije, Primjena matematičkih alata u elektrotehnici, Radiovalovi i antene. Autor je više od 20 radova u znanstvenim časopisima i zbornicima radova te sudjeluje u radu više istraživačkih projekata.

Sudjelovanje u aktivnosti uz prijavu na svalcic@pfri.hr.

Ciljana publika:

Studenti

Oznake:,