Osnovna škola Eugen Kumičić Rijeka
Voditelji:

Dario Maradin i Ana Malnar

Industrijsko-kulturni identitet Rijeke može biti sagledan kroz perspektivu industrijske baštine, koja zasigurno igra veliku ulogu u njegovu oblikovanju. Pojam industrijske baštine u Rijeci se razvijao niz godina, a Rijeka je svoj napredak najvećim dijelom temeljila upravo na razvoju industrije, čiju važnost prepoznaju mnogi Riječani. Zadnja su desetljeća u Rijeci, kao i u mnogim gradovima Hrvatske, Europe i svijeta, donijela velike promjene u gospodarskim i industrijskim promišljanjima. Veći se dio industrija zbog novonastalih okolnosti postupno preselio na Daleki istok, što je dovelo do gašenja proizvodnje u do tada tradicionalnim industrijskim zemljama Europe i Amerike. Posljedice su tog procesa u Rijeci vidljive gotovo na svakom koraku, a mnoge su riječke industrije sa stoljetnom tradicijom ugašene. Neke su od spomenutih industrija, poput Tvornice papira, Luke Rijeka, Torpeda i Rikarda Benčića, prikazane u ovome radu.

Predavanja su zatvorenoga tipa.

Životopis:

Dario Maradin zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci na radnom mjestu docenta. U okviru Katedre za teorijsku ekonomiju sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima iz područja mikroekonomije na svim razinama sveučilišnoga studija na hrvatskom i engleskom jeziku. Pored nastavnoga rada aktivan je i u znanstveno-istraživačkom radu, pri čemu je objavio više desetaka znanstvenih radova u domaćim i međunarodnim publikacijama. Također, sudjelovao je na brojnim međunarodnim znanstvenim konferencijama u zemlji i inozemstvu. Područja su njegova istraživanja ekonomika energetike s naglaskom na obnovljive izvore energije te ocjenjivanje ekonomske efikasnosti poslovanja usporedivih jedinica. 


Ana Malnar zaposlena je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u suradničkom zvanju na radnom mjestu asistenta. Članica je Katedre za teorijsku ekonomiju te sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima mikroekonomije preddiplomskoga i diplomskoga sveučilišnog studija. Osim nastavnog rada sudjeluje i u znanstveno-istraživačkim djelatnostima, objavama znanstvenih radova te u radu više projektnih timova.

Oznake:,