od do
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci
Voditeljice:

doc. dr. sc. Ivana Jelovica Badovinac, Odjel za fiziku i NANORI, UNIRI; Klaudija Lončarić, pred., Odjel za fiziku UNIRI  

Znanstvenici često provode sate i sate fotografirajući i uređujući prekrasne slike kako bi opisali i objasnili svoje istraživanje, međutim, šira javnost rijetko ima priliku vidjeti te radove. U sklopu je projekta „Razvoj istraživačke infrastrukture na Kampusu Sveučilišta u Rijeci“ 2015. godine nabavljen pretražni elektronski mikroskop (SEM) japanske firme JEOL (JSM 7800 F) te je od njegove instalacije do danas na Odjelu za fiziku i u Centru za mikro- i nanoznanosti i tehnologije kroz razne suradnje, domaće i međunarodne projekte snimljeno na tisuće znanstvenih fotografija. Cilj je virtualne izložbe „Inspiracije iz nanosvijeta” prikazati odabrane SEM slike nekih uzoraka, istaknuti njihovu važnost te objedinjenu kreativnost znanosti i umjetnosti približiti široj zajednici. 

Virtualna lokacija se nalazi na linku.

Životopis:

Ivana Jelovica Badovinac diplomirala je matematiku i fiziku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Titulu doktorice znanosti, polje fizika, grana atomska i molekulska fizika, stekla je 2011. godine obranom doktorske disertacije Photophysical properties and relaxational dynamics of porphyrin systems na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Radi kao docentica na Odjelu za fiziku, gdje vodi Laboratorij za pretražnu elektronsku mikroskopiju i predstojnica je Centra za mikro- i nanoznanosti i tehnologije Sveučilišta u Rijeci.

Klaudija Lončarić diplomirala je 2011. godine na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci i stekla zvanje magistre edukacije fizike i informatike. Zaposlena je kao predavačica na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci, a njezino je područje istraživanja astrofizika.

Oznake:, ,