od do
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Organizator:

prof. dr. sc. Ana Alebić-Juretić, dipl. ing. kemije, Katedra za zdravstvenu ekologiju, Medicinski fakultet Rijeka/Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a

Vrsta događanja:

virtualni program na internetskim stranicama Medicinskog fakulteta

Publika:

opća populacija

Prošle je godine, kada je Rijeka bila Europska prijestolnica kulture, Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a navršio 120 godina neprekidnoga rada. Povodom te je godišnjice Zavod u suradnji s Muzejom grada Rijeke priredio izložbu laboratorijskog materijala „Jedan laboratorij za četiri države“, na kojoj je izložen laboratorijski materijal od osnivanja laboratorija do danas, podijeljen u četiri razdoblja s obzirom na različite državne uprave na ovim prostorima: od mađarske do Prvoga svjetskog rata, preko talijanske između dvaju svjetskih ratova, jugoslavenske te, suvremene, u samostalnoj Hrvatskoj. Tako su sredstva znanosti – kemije – postala eksponati u kulturi, i postali dio programa EPK2020.

Visoku obljetnicu Zavod zahvaljuje osnivanju Kraljevske mađarske eksperimentalne stanice u Rijeci (M. Kir. Állami Vegykisérleti Állomás / R.Ung. Stazione chimica sperimentale dello stato), čiji je cilj bio kontrola namirnica na tržištu, ali i kontrola uvoza, jer je Rijeka bila glavna uvozna luka. Stoga je riječki laboratorij preuzeo posao Kraljevskoga mađarskog instituta i Eksperimentalne stanice u Budimpešti. Pored analize namirnica Eksperimentalna stanica u Rijeci bavila se i drugim kemijskim analizama. Završetkom je Prvoga svjetskog rata kemijski laboratorij nastavio djelovati kao higijenski laboratorij za analizu vode, namirnica i predmeta opće uporabe, najprije kao Kraljevska eksperimentalna stanica (R. Stazione chimic sperimentale), a osnivanjem Mikrobiološke sekcije prelazi u Pokrajinski laboratorij za higijenu i profilaksu (Laboratorio provinciale d`igiene e profilassi). Mikrobiološki odjel bavio se analizom humanog materijala na mikroorganizme i patogene. Istovremeno, nakon uspostavljanja granice na Rječini, na Sušaku se 1926. osniva Dom narodnog zdravlja, a 1933. osniva se i Kemijski odjel, koji se uglavnom bavio analizom vode. Po završetku Drugoga svjetskog rata, nakon više reorganizacija, oba su se laboratorija spojila u jednu ustanovu – Higijenski zavod, no nastavili su raditi na starim lokacijama, sve do fizičkoga spajanja 1972. u novoj zgradi u Krešimirovoj ulici, gdje djeluje i danas. Nakon više reorganizacija te proširivanjem djelatnosti na druga područja preventivne medicine Zavoda, laboratorijska je djelatnost po osamostaljenju sadržana u Zdravstveno-ekološkom odjelu, no Laboratorij za ispitivanje konstanta je prisutna svih 120 godina rada, kroz četiri države i četiri sjedišta.

Kratak životopis

Dr. sc. Ana Alebić-Juretić, dipl. ing. kemije umirovljena je profesorica Medicinskoga fakulteta u Rijeci i dugogodišnja suradnica Nastavnoga zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a.

Rođena je u Rijeci, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je organsku kemiju na Tehnološkom fakultetu, magistrirala na Centru za postdiplomski studij te doktorirala na Institutu Ruđer Bošković Sveučilišta u Zagrebu. Poslijedoktorski studij pohađala je na Fraunhoferovom institutu za toksikologiju i aerosole u Hannoveru (Njemačka). Kao gostujući profesor boravila je na Poljoprivrednom sveučilištu u Nijmingenu (Nizozemska), Medicinskom fakultetu u Mariboru (Slovenija) (preko projekta ERASMUS) te na Bečkom sveučilištu (Austrija). 

Gotovo je čitav radni vijek provela kao suradnik ili voditelj na Odsjeku za kontrolu zraka. Središnje su teme njezinih znanstvenih istraživanja atmosferska kemija, spektroskopija te povijest prirodnih znanosti u Rijeci. Objavila je tri knjige, 16 poglavlja u knjizi te više od osamdeset znanstvenih i stručnih radova, od kojih većinu u međunarodno relevantnim časopisima.

Oznake:,