Otvoreni dan sveučilišnih odjela
Voditeljica:

Marina Ivašić-Kos

Umjetna inteligencija znanstvena je disciplina koja se bavi izgradnjom računalnih sustava koji pokazuju neki oblik inteligencije, tj. rade poslove koji bi zahtijevali inteligenciju kada bi ih obavljali ljudi. Primjer je inteligentnog ponašanja percepcija i sposobnost pretvaranja sirovih senzorskih ulaza (npr. slika, zvukova, videomaterijala) u korisne informacije. Grana umjetne inteligencije koja se bavi razvojem sustava koji informacije o svijetu mogu automatski izlučiti i analizirati iz multimedijalnih podataka računalni je vid kojem je cilj je razviti algoritme koji će omogućiti računalu da „vidi“.

U prezentaciji će biti predstavljane metode računalnog vida primijenjene na multimedijalnim sadržajima iz svijeta sporta koje na temelju informacija izlučenih iz slika omogućuju automatsku detekciju sportaša, praćenje sportaša te raspoznavanje njegovih aktivnosti. Automatska je analiza sadržaja zanimljiva sportašima, trenerima i terapeutima jer može omogućiti učinkovitiju analizu performansi, sprečavanje ozljeda, praćenje kondicije i napretka te poboljšanje performansi sportaša. Takva je analiza nužna za suvremene mlade, profesionalne i rekreativne sportaše jer daje  bolje mogućnosti za napredak, bez potrebe za velikim financijskim sredstvima.

Životopis:

Marina Ivašić-Kos izvanredna je profesorica i pročelnica Odjela za informatiku te voditeljica Laboratorija za računalni vid, virtualnu i proširenu stvarnost centra AIRI Sveučilišta u Rijeci. Doktorirala je računarstvo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu 2012. godine.

Sudjelovala je na više poslovnih i istraživačkih projekata, kao i nekoliko projekata ICT COST, Erasmus+ i EU-HKO. Voditeljica je nacionalnoga istraživačkog projekta koji se bavi automatskim raspoznavanjem aktivnosti sportaša i istraživačica na projektu nadzora ponašanja grupa ljudi, koje oba financira Hrvatska zaklada za znanost. Vodi projekt koji financira Sveučilište u Rijeci i nacionalni projekt za razvoj karijere mladih doktora znanosti.

Njezini istraživački interesi uključuju umjetnu inteligenciju, računalni vid, predstavljanje znanja i meko računarstvo. O svojim je istraživanjima izlagala na brojnim konferencijama i objavljivala u nizu relevantnih časopisa. Članica je tematskog odbora MDPI Journal of Imaging, panela HRZZ-a za projekte znanstvene suradnje, većeg broja tehničkih povjerenstava međunarodnih znanstvenih konferencija te recenzentica velikog broja konferencija i visoko citiranih časopisa.

Oznake:, ,