od do
Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci

Doc. dr. sc. Marina Manganaro, Odjel za fiziku UNIRI

Studenti Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci koji pohađaju kolegij Seminari iz fizike na engleskom jeziku odlučili su podijeliti svoje studije u kompaktnom videoformatu.

Vrlo je teško sažeti mnogo sati rada u kratkom izlaganju! No, studenti su dali sve od sebe i ukratko izložili složene teme iz fizike te ih učinili dostupnima na kanalu YouTube Odjela za fiziku.

Na taj su način vježbali, ne samo raspravljajući o fizici na engleskom jeziku već i dijeleći dio svog rada s drugim studentima ili s onima koje fizika zanima.

Želite li znati više o njihovu radu? Rado će vam odgovoriti i reći vam više o svojim studijama!

Studenti kolegija Seminari iz fizike na engleskom jeziku, ak. god. 2019./2020.: Aldo Arena, Doris Barčot, Luka Bartulović, Ivan Bubić, Anita Crnov, Lara Čalić, Leon Halić, Emma Hess, Denis Hudinčec, Ivan Knapić, Martina Kolovrat, Ante Maras, Karlo Mrakovčić, Julia Petrović, Emil Reiter, Lara Šegić, Doris Todorović, Ema Topolnjak, Fran Ivan Vrban i Angelo Zec.


Students of the Department of Physics at UniRi attending the course “Physics Seminars in English” decided to share their studies in a compact video format.

It is very difficult to summarize many hours of work in a short talk! They did their best to compact the Physics topics they worked on and make them available on the youtube channel of the Department of Physics.

In this way they practised not only discussing Physics in English, but also sharing part of their work with other students or with whoever is interested in Physics.

Do you want to know more about their work?

They will be happy to reply to you and tell you more about their studies!

Students of the course “Physics Seminars in English”, academic year 2019/2020: Aldo Arena, Doris Barčot, Luka Bartulović, Ivan Bubić, Anita Crnov, Lara Čalić, Leon Halić, Emma Hess, Denis Hudinčec, Ivan Knapić, Martina Kolovrat, Ante Maras, Karlo Mrakovčić, Julia Petrović, Emil Reiter, Lara Šegić, Doris Todorović, Ema Topolnjak, Fran Ivan Vrban, Angelo Zec.

Meteors and Plasma Physics (Anita Crnov and Ema Topoljnak):

Properties of Aluminium Oxide Nanopores (Martina Kolovrat, Denis Hudinčec):

Magnetic field of pulsars (Luka Bartulocić, Ante Maras, Karlo Mrakovčić and Leon Halić):

Quantum Eraser (Doris Todorović, Lara Čalić, Julia Petrović and Emma Hess):

Astrophysical tests of Lorentz Invariance Violation (Emil Reiter, Lara Šegić, Ivan Bubić, Aldo Arena):

Životopis:

Marina Manganaro (@marinamanganaro) docentica je na Odjelu za fiziku Sveučilišta u Rijeci. Primarno je područje njezina istraživanja astročestična fizika, no u međunarodnoj kolaboraciji MAGIC (Major Atmospheric Gamma-ray Imaging Cherenkov) radi i s gama-zrakama vrlo visokih energija. Voditeljica je inicijative Pint of Science Croatia. Oduševljena je korisnica Linux-a i dio je HULK-a Rijeka (riječke podružnice Hrvatskog udruženja korisnika Linux-a).

Oznake:, , ,