od do
Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci
Voditelji:

Bojan Crnković, Vedrana Mikulić Crnković i Ivona Traunkar

Djelatnici Odjela za matematiku i klaun Marko osmislili su i izradili više aktivnosti (online-predavanja, virtualne radionice, snimke itd.) kojima opisuju vezu matematike i cirkuske predstave. Sve su aktivnosti implementirane u okviru online-kolegija te ste svi pozivani upustiti se u samostalno istraživanje i saznati odgovor na pitanje treba li klaun Marko znati matematiku. Matematički cirkus namijenjen je prvenstveno učenicima osnovnih i srednjih škola, ali i svima koji žele „probuditi“ klauna u sebi.


Bojan and Vedrana, mathematicians, and Marko, the clown, designed and crafted multiple activities to describe the connections between mathematics and elements of the circus show. The math circus is for anyone who wants to “awaken” a clown within themselves.

Link za pristup: Matematički cirkus

Životopis:

Vedrana Mikulić Crnković izvanredna je profesorica i predstojnica Zavoda za diskretnu matematiku na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci. Sudjeluje u radu više znanstvenih projekata te je izlagala na brojnim znanstveni konferencijama. Autorica je 18 znanstvenih radova, više popularnih predavanja i radionica iz matematike te je do sada sudjelovala u organizaciji i izvedbi brojnih aktivnosti popularizacije znanosti te edukacije iz matematike: Festival znanosti, Večer matematike na Odjelu za matematiku, izložba Imaginary – čarobna matematika, voditeljica je projekta Imaginary – čarobne matematičke projekcije, voditeljica je projekta Math Escape, koordinatorica je aktivnosti na Odjelu i voditeljica dviju istraživačkih postaja u okviru projekta Techno-Past Techno-Future: European Researchers ́ Night (Obzor 2020) itd. U 2020. godini dobila je nagradu The Elsevier Mathematical Sciences Sponsorship Fund 2020 za dizajn i provedbu popularizacijskih i edukativnih aktivnosti. Aktivna je i u stručnom radu te je održala više stručnih predavanja za nastavnike, objavila je šest stručnih radova, organizirala nekoliko stručnih skupova, izlagala je na više stručnih skupova te sudjelovala u stručnim projektima (ESF projekt STEMp, ESF projekt OPTILIFE, projekt Eramsus+ RAPIDE, HORIZONT2020 projekt YUFERING itd.). Od rujna 2020. voditeljica je projekta Erasmus+ InAMath (Interdisciplinary Approach to Mathematical Education).

Bojan Crnković izvanredni je profesor na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci. Autor je 17 znanstvenih članaka iz područja primijenjene matematike. Izlagao je na brojnim znanstvenim konferencijama te je sudjelovao u provedbi više znanstvenih i stručnih projekata. Autor je brojnih predavanja i radionica primarno namijenjenih popularizaciji matematike te je sudjelovao u osmišljavanju i izvedbi većega broja popularizacijskih projekata na matičnom odjelu. 

Ivona Traunkar asistentica je na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci od 2013. godine. Područje je njezina znanstvenoga istraživanja diskretna matematike. Autorica je jednoga znanstvenog članak, a izlagala je na dva međunarodna znanstvena skupa. Nadalje, autorica je brojnih predavanja i radionica namijenjenih popularizaciji znanosti te je sudjelovala u osmišljavanju i izvedbi većega broja popularizacijskih projekata na Odjelu za matematiku.

Oznake:, , ,