Restoran Kampus
Radmile Matejčić 5, Rijeka Karta

5 drugi datumi:

Restoran Kampus
Radmile Matejčić 5, Rijeka Karta
Restoran Kampus
Radmile Matejčić 5, Rijeka Karta
Restoran Kampus
Radmile Matejčić 5, Rijeka Karta
Restoran Kampus
Radmile Matejčić 5, Rijeka Karta
Restoran Kampus
Radmile Matejčić 5, Rijeka Karta

Izložba studenata Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci

Bivši studenti Odjela za matematiku Valentino Marković i Rebeka Gašparić završili su projekt financiran sredstvima Studentskoga kulturnog centra Rijeka, u sklopu kojeg su izradili izložbu pod nazivom Matematika u 3D. Pomoću 3D printera izrađeni su razni matematički objekti, poput Mobiusove vrpce i Hilbertove kocke. Uz svaki je objekt dan kratak opis koji pobliže opisuje što taj objekt predstavlja, odnosno koja mu je matematička pozadina.

Svrha je ovog projekta približavanje matematike studentima i učenicima.

Oznake:,