Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Vrsta događanja:

Predavanje – virtualni program na internetsim stranicama Medicinskog fakulteta

Organizator:

doc. dr. sc. Mirna Petković Didović, dipl. ing. kemije, Katedra za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Publika:

opća populacija

Da je tlo srce i duša našega planeta, to možda i znate, ali zašto će biti i njegov spasitelj – otkrijte na ovom predavanju! Pod našim je nogama cijeli jedan kozmos, fascinantan po svojoj kompleksnosti, tajanstven kao John Galt, neistražen do nevjerice, a čudnih moći poput pravoga superheroja. Ipak, gazimo po njemu misleći kako je to samo obično blato, nesvjesni koliko je naše zdravlje – preko zdravlja biljaka i životinja – neodvojivo od zdravlja tla. Srećom, svijest o značaju tla u svijetu raste, pa čak i holivudske zvijezde o tome snimaju filmove. A svijest u Hrvatskoj, kakvo je stanje naše svijesti i našega tla? Je li njegova kvaliteta dostatna da spriječi prodor pesticida i ostalih zagađivača u podzemne vode te naše more i rijeke? Koliko uopće znamo o promatranju i istraživanju tala u Hrvatskoj? I na kraju, možemo li mi, kao pojedinci, pridonijeti očuvanju čudesnoga svijeta pod našim nogama? 

Kratki životopis

Mirna Petković Didović diplomirala je kemiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomski rad iz područja cirkonijevih keramika izrađivala je na Institutu Ruđer Bošković, tijekom čega se usavršavala u IR-u i Raman spektroskopiji. Godine 2006. zaposlila se kao znanstvena novakinja na Zavodu za kemiju i biokemiju Medicinskoga fakulteta u Rijeci te upisala doktorski studij fizikalne kemije na matičnom fakultetu. Ak. god. 2008./2009. provela je u Laboratoriju za fiziku čvrstog stanja Sveučilišta Pariz-Jug kao stipendist francuske vlade, istražujući polimerne nanokompozitne materijale s glinama kao nanopunilima tehnikama difrakcije rendgenskog zračenja i spektroskopijom NMR čvrstog stanja, te EPR spektroskopijom na Institutu Ruđer Bošković. Po stjecanju doktorata 2012. odlazi na jednogodišnje poslijedoktorsko usavršavanje na Institut za kemiju materijala Sveučilišta Pariz-Istok, radeći na zajedničkom projektu Instituta i kemijske tvornice Rhodia-Solvay, u čijem je fokusu primjena spektroskopije NMR čvrstog stanja na polimernim materijalima. Docentica postaje 2017. godine te kao voditeljica ili suradnica sudjeluje u izvođenju devet kolegija na hrvatskom i engleskom jeziku na studiju sanitarnog inženjerstva te studiju medicine i dentalne medicine. Istraživanja nastavlja u grupi izv. prof. Dalibora Broznića, u čijem je fokusu fizikalna kemija procesa u tlima Republike Hrvatske odgovornih za sorpciju pesticida i sprječavanje prodora pesticida u podzemne vode. Aktivna je u popularizaciji znanosti, posebno na radionicama u okviru dana otvorenih vrata Medicinskog fakulteta te izvođenjem kemijskih pokusa u predškolskim ustanovama. Ponosna je majka šestogodišnjega Borne i dvogodišnjega Marijana. 

Oznake:,