od do
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Organizator:

Zavod za mikrobiologiju i parazitologiju Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Vrsta događanja:

virtualni program na internetskim stranicama Medicinskoga fakulteta

Publika:

7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, opća populacija

Nevidljive bakterije učinit ćemo vidljivima uzgajajući ih na odgovarajućim hranjivim podlogama. Porasle nakupine bakterija nazivamo kolonije, a više kolonija čine bakterijsku KULTURU. Uzgojit ćemo bakterijske kulture iz uzoraka s naše kože i usne šupljine. To je kultura koju trebamo jer ove bakterije pridonose našem zdravlju. Pripremit ćemo prezentaciju s mnoštvom fotografija i imat ćete privilegiju vidjeti dio nevidljiva mikrobnoga svijeta.

Čuvajmo svoju mikrobnu kulturu!

Oznake:,