Znanstveno-popularna predavanja
Predavač:

Dr.sc. Krešimir Krolo, Sveučilište u Zadru, Odjel za sociologiju

U svakodnevnim se raspravama pitanje (glazbenoga) ukusa uglavnom pripisuje intrinzičnim karakteristikama pojedinca. Međutim, sociološka tradicija istraživanja ukusa upućuje na to da je riječ ne samo o individualnom izboru i ulaganju već i odrazu klasnoga položaja i nejednakosti u društvu. Uzimajući u obzir činjenicu da je glazbeni ukus mladih u suvremenim društvima predmet različitih vrijednosnih prijepora i sudova, ovo će izlaganje pokazati da različite upravo sociološke teorije i metode mogu pomoći boljem razumijevanju smjerova razvoja i promjena kulturnih preferencija mladih.

Kratka biografija:

Krešimir Krolo docent je na Odjelu za sociologiju Sveučilišta u Zadru, gdje drži nastavu iz kolegija Sociologija mladih, Mediji i društvo te Medijske teorije i metode istraživanja na preddiplomskoj i diplomskoj razini studija. Doktorirao je na temi društvenog kapitala i načina korištenja internetskih društvenih mreža mladih, a posljednjih godina s kolegicama i kolegama s Odjela provodi istraživanja vezano uz kulturne potrebe i kulturni kapital mladih. Suautor je brojnih publikacija u uglednim međunarodnim i domaćim znanstvenim časopisima te nedavno objavljene knjige Klasika, punk, cajke: kulturni kapital i vrijednosti mladih u gradovima na Jadranskoj obali (Zagreb, 2020.).

Oznake:, ,