Otvoreni dan sveučilišnih odjela
Voditeljica:

Ana Šumberac

Cilj je ovog predavanja ponajprije upoznati slušatelje s konceptom grafa te na primjerima pokazati zašto je on vrlo primjenjiv. Iz vrlo velike familije raznih grafova ovdje ćemo se baviti savršenim grafovima. Tema je inspirirana mađarskim matematičarom Lászlóm Lovászom, koji je 2021. godine osvojio Abelovu nagradu za izuzetan doprinos na području matematike. Između ostalog, on se bavio upravo savršenim grafovima. Nakon što saznate što je uopće graf, upoznat ćemo se s bojanjem grafova, koje je vrlo zanimljivo i proizašlo je iz konkretnog lako razumljivog problema. Naposljetku, bojanje grafova poslužit će nam da vidimo što je savršen graf te upoznamo neka njegova svojstva. Osim savršenih grafova dodirnut ćemo se i teme Abelove nagrade općenito.

Životopis:

Ana Šumberac asistentica je na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Rijeci. Veliko zanimanje za matematiku pokazuje već tijekom svoga osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga obrazovanja redovitim sudjelovanjem na natjecanjima. Nakon završene opće gimnazije u Labinu 2014. godine u Rijeci upisuje Preddiplomski studij matematike. Godine 2017. kao smjer na diplomskom fakultetu bira Diskretnu matematiku i primjene, jedno od vrlo primjenjivih područja matematike u različitim granama znanosti i gospodarstva. Magistrirala je 2019. godine radom iz teorija grafova. Po završetku diplomskog studija zapošljava se kao asistentica na Odjelu za matematiku u Rijeci, na kojemu je danas suradnica na raznim kolegijima matičnoga odjela, ali i suradničkih studija. Godine 2020. upisuje Poslijediplomski doktorski studij matematike, a uže je područje njezina znanstvenoga zanimanja konačna matematika.

Oznake:, ,